Godson’s Mega Minion Swarm Arena 9

Godson’s Mega Minion Swarm Arena 9

goblin-barrel
Push your Opponent down with Mega Minions!

 
 
 
 

Gameplan

Gameplan

  • Opening Hand

    Try to build Elixir Collectors
  • Mid Game

    Push with your Mega Minions. Try to speed up your Elixir Collectors with Rage.
  • Win the Game

    Rush your Opponent with your Mega Minions by the great quantity of Elixir.